แชทกับเรา

Our Service

งานด้านออกแบบ
และรับเหมาก่อสร้าง

01.สำรวจพื้นที่

ฟรี..ค่าบริการ
ในการเข้าสำรวจพื้นที่
เพื่อทำการวัดขนาดและให้คำปรึกษา

02.วางแนวคิดการออกแบบ

วางแปลนพื้นที่การใช้งาน
สไตล์ mood tone
และจัดทำใบเสนอราคา

03.นำเสนองาน

นำเสนอรายละเอียด แปลน
สไตล์ mood tone เพื่อนำไปสู่
ขั้นตอนการออกแบบ 3D

หมายเหตุ :
* กรณีลูกค้ามีแบบแปลนสถานที่แล้วสามารถ ส่งเข้ามาได้ที่ email: [email protected] หรือ ทาง facebook: Cull idea Studio co., ltd. พร้อมรูปแบบงานที่ต้องการ และแจ้งงบประมาณที่ต้องการตกแต่ง จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อพูดคุย รายละเอียด นำเสนอแนวความคิด และประเมินราคาค่าออกแบบ
** ลูกค้าสามารถประเมินราคาเองเบื้องต้น ตามตารางรายละเอียดราคาด้านล่าง
ประเภทงาน จำนวน ตรม. ราคา การแบ่งชำระ
1 - 200 950 บาท
ออกแบบตกแต่งภายใน 201 - 300 800 บาท 3 งวด
301 ขึ้นไป 600 บาท
เริ่มต้น
ออกแบบตกแต่งภายในพร้อมบิ้วอิน 30 ตรม.ขึ้นไป 10,000 6 งวด
บาท/ตรม.
จำนวน ตรม. ราคา การแบ่งชำระ
ออกแบบตกแต่งภายใน
1 - 200 950 บาท
201 - 300 800 บาท 3 งวด
301 ขึ้นไป 600 บาท
ออกแบบตกแต่งภายในพร้อมบิ้วอิน
เริ่มต้น
30 ตรม.ขึ้นไป 10,000 6 งวด
บาท/่ตรม.

งานเฟอร์นิเจอร์ติดผนัง

ประเภทงาน เมตรละ
แบบ A. ตู้สูง ขนาดไม่เกิน 2.60 เมตร ลึกไม่เกิน 0.60 เมตร
• ราคารวมหน้าบาน 34,500 บาท
• ราคาไม่รวมหน้าบาน 27,500 บาท
• หน้าบานผสมกระจกเงา (คิดราคาเพิ่ม) เริ่มต้น 2,500 บาท
• หน้าบานผสมกระจกเงาเงิน, เงาทอง, พ่นสี HG เริ่มต้น 3,500 บาท
• วัสดุเพิ่มเติมพิเศษ เช่น วีเนียร์, ลามิเนตลายพิเศษ, เหล็ก, ผ้า (คิดราคาเพิ่ม) เริ่มต้น 4,500 บาท
แบบ B. ตู้เตี้ย ขนาดไม่เกิน 1.20 เมตร ลึกไม่เกิน 0.60 เมตร
• ราคารวมหน้าบาน 22,500 บาท
• ราคาไม่รวมหน้าบาน 18,500 บาท
• หน้าบานผสมกระจกเงา (คิดราคาเพิ่ม) เริ่มต้น 1,800 บาท
• หน้าบานผสมกระจกเงาเงิน, เงาทอง, พ่นสี HG เริ่มต้น 2,500 บาท
• วัสดุเพิ่มเติมพิเศษ เช่น วีเนียร์, ลามิเนตลายพิเศษ, เหล็ก, ผ้า (คิดราคาเพิ่ม) เริ่มต้น 4,000 บาท
แบบ C. ตู้แขวนลอย ขนาดไม่เกิน 0.60 เมตร ลึกไม่เกิน 0.35 เมตร
• ราคารวมหน้าบาน 18,500 บาท
• ราคาไม่รวมหน้าบาน 14,500 บาท
• หน้าบานผสมกระจกเงา (คิดราคาเพิ่ม) เริ่มต้น 1,500 บาท
• หน้าบานผสมกระจกเงาเงิน, เงาทอง, พ่นสี HG เริ่มต้น 2,500 บาท
• วัสดุเพิ่มเติมพิเศษ เช่น วีเนียร์, ลามิเนตลายพิเศษ, เหล็ก, ผ้า (คิดราคาเพิ่ม) เริ่มต้น 3,500 บาท
แบบ D. ชั้นแขวนลอยรูปตัว L และ I ลึกไม่เกิน 0.30 เมตร 3,000 บาท
แบบ E. ผนังประดับ ตรม. ละ (ราคาตามวัสดุที่เลือกใช้) 4,500 บาท
แบบ A. ตู้สูง ขนาดไม่เกิน 2.60 เมตร ลึกไม่เกิน 0.60 เมตร
• ราคารวมหน้าบาน 34,500 บาท
• ราคาไม่รวมหน้าบาน 27,500 บาท
• หน้าบานผสมกระจกเงา
(คิดราคาเพิ่ม)
เริ่มต้น 2,500 บาท
• หน้าบานผสมกระจกเงา
เงิน, เงาทอง, พ่นสี HG
เริ่มต้น 3,500 บาท
• วัสดุเพิ่มเติมพิเศษ เช่น
วีเนียร์, ลามิเนต ลายพิเศษ, เหล็ก, ผ้า (คิดราคาเพิ่ม)
เริ่มต้น 4,500 บาท
แบบ B. ตู้เตี้ย ขนาดไม่เกิน 1.20 เมตร ลึกไม่เกิน 0.60 เมตร
• ราคารวมหน้าบาน 22,500 บาท
• ราคาไม่รวมหน้าบาน 18,500 บาท
• หน้าบานผสมกระจกเงา
(คิดราคาเพิ่ม)
เริ่มต้น 1,800 บาท
• หน้าบานผสมกระจกเงา
เงิน, เงาทอง, พ่นสี HG
เริ่มต้น 2,500 บาท
• วัสดุเพิ่มเติมพิเศษ เช่น
วีเนียร์, ลามิเนต ลายพิเศษ, เหล็ก, ผ้า (คิดราคาเพิ่ม)
เริ่มต้น 4,000 บาท
แบบ C. ตู้แขวนลอย ขนาดไม่เกิน 0.60 เมตร ลึกไม่เกิน 0.35 เมตร
• ราคารวมหน้าบาน 18,500 บาท
• ราคาไม่รวมหน้าบาน 14,500 บาท
• หน้าบานผสมกระจกเงา
(คิดราคาเพิ่ม)
เริ่มต้น 1,500 บาท
• หน้าบานผสมกระจกเงา
เงิน, เงาทอง, พ่นสี HG
เริ่มต้น 2,500 บาท
• วัสดุเพิ่มเติมพิเศษ เช่น
วีเนียร์, ลามิเนต ลายพิเศษ, เหล็ก, ผ้า (คิดราคาเพิ่ม)
เริ่มต้น 3,500 บาท
แบบ D. ชั้นแขวนลอยรูปตัว L และ I ลึกไม่เกิน 0.30 เมตร 3,000 บาท
แบบ E. ผนังประดับ ตรม.ละ (ราคาตามวัสดุที่เลือกใช้) 4,500 บาท

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์

โครงไม้เนื้อแข็ง
มีความแข็งแรง

ทาน้ำยากันปลวก
ที่โครงไม้ทุกชิ้น

กรุไม้อัดยาง
เกรด A

ปิดผิวด้วย
ลามิเนตนำเข้า

ปิดผิวด้วยวีเนียร์
คุณภาพ เกรด A

ทำสีพ่น 8 ขั้น
ตอนของสีอุตสาหกรรม

มือจับบานพับเฮเฟเล่
มาตรฐานจากเยอรมัน

รับประกันผลงาน
12 เดือน

โครงไม้เนื้อแข็ง
มีความแข็งแรง
ทาน้ำยากันปลวก
ที่โครงไม้ทุกชิ้น
กรุไม้อัดยาง
เกรด A
ปิดผิวด้วย
ลามิเนตนำเข้า
ปิดผิวด้วยวีเนียร์คุณภาพ
เกรด A
ทำสีพ่น 8 ขั้นตอน
ของสีอุตสาหกรรม
มือจับบานพับเฮเฟเล่
มาตรฐานจากเยอรมัน
รับประกันผลงาน
12 เดือน

วัสดุคุณภาพสูง ทนทาน

เฟอร์นิเจอร์ผลิตโดยใช้โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง ซึ่งแข็งแรงทนทาน และทาน้ำยากันปลวก ที่ไม้โครงทุกชิ้นกรุด้วย ไม้อัด/วีเนียร์เกรดเอ ปิดผิวด้วยลามิเนตนำเข้า หรือทำสีพ่นอุสหกรรมที่พิถีพิถันด้วย 8 ขั้นตอน  ติดตั้งอุปกรณ์มือจับบานพับจากเฮเฟเล่ เยอรมนี บานพับ Soft-Close รางลิ้นชักแบบลูกปืน ที่ทนทาน เสียงเงียบเบา รับประกันผลงาน นานถึง 12 เดือนเต็ม