แชทกับเรา

Our Story

ค่านิยมองค์กร

Company Value

การออกแบบที่มุ่งเน้นการคงรูปแบบกลิ่นไอของบรรยากาศและวัฒนธรรมดั้งเดิม สร้างสรรค์ เลือกสรร และคัดสรร

วิสัยทัศน์

Vision

มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อที่จะเป็นบริษัทชั้นนำออกแบบตกแต่งภายใน
ที่ครบวงจร โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เราจะไม่หยุด
สร้างสรรค์ เลือกสรร และคัดสรร ผลงาน
ที่ดีเยี่ยมให้เกิดขึ้นจริงด้วยความตั้งใจ

พันธกิจ

Mission

ส่งมอบมาตรฐานสูงสุด
ด้านออกแบบตกแต่งภายใน
ให้กับลูกค้า

พัฒนาทีมงาน โดยมุ่งเน้น
ความสำคัญของจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์

คิดค้น ผสมผสานประสบการณ์
ก่อให้เกิดแนวคิดใหม่เพื่อรูปแบบใหม่
ของผลงาน

ทำไมควรเลือกเรา

Why Choose Us ?

บริษัท เลือกสรร ไอเดีย สตูดิโอ จำกัด
“ เข้าใจวิถี มีความรู้ ก้าวสู่ความสำเร็จ ”

ดำเนินงานภายใต้แนวคิดใหม่เพื่อสร้างสรรค์ มุ่งเน้นวัสดุที่มีอยู่ เปลี่ยนแปลง ปรับจุดด้อยให้กลายเป็นจุดเด่น การออกแบบ ที่
สร้างแรงบันดาลใจ การตกแต่งภายในที่ตอบสนองความต้องการของคุณ ด้วยประสบการณ์และความตั้งใจ เลือกสรร ไอเดีย สตูดิโอได้พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่า
ผลงานของเราจะมอบประสบการณ์ที่แสนพิเศษให้กับลูกค้า
ด้วยมัณฑนากรและทีมงานที่มีประสบการณ์และความสามารถใน
การจัดการกับทรัพยากร และบริหารความเสี่ยง เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

Our Story

ค่านิยมองค์กร

Company Value

การออกแบบที่มุ่งเน้นการคงรูปแบบกลิ่นไอของบรรยากาศและวัฒนธรรมดั้งเดิม สร้างสรรค์ เลือกสรร และคัดสรร

วิสัยทัศน์

Vision

มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อที่จะเป็นบริษัทชั้นนำออกแบบตกแต่งภายในที่ครบวงจร โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เราจะไม่หยุด สร้างสรรค์ เลือกสรร และคัดสรร ผลงาน ที่ดีเยี่ยมให้เกิดขึ้นจริงด้วยความตั้งใจ

พันธกิจ

Mission

ส่งมอบมาตรฐานสูงสุด
ด้านออกแบบตกแต่งภายใน
ให้กับลูกค้า

พัฒนาทีมงาน โดยมุ่งเน้น
ความสำคัญของจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์

คิดค้น ผสมผสานประสบการณ์
ก่อให้เกิดแนวคิดใหม่
เพื่อรูปแบบใหม่ของผลงาน

ทำไมควรเลือกเรา

Why Choose Us ?

บริษัท เลือกสรร ไอเดีย สตูดิโอ จำกัด“
เข้าใจวิถี มีความรู้ ก้าวสู่ความสำเร็จ ”

ดำเนินงานภายใต้แนวคิดใหม่เพื่อสร้างสรรค์ มุ่งเน้นวัสดุที่มีอยู่ เปลี่ยนแปลง ปรับจุดด้อยให้กลายเป็นจุดเด่น การออกแบบ ที่สร้างแรงบันดาลใจ การตกแต่งภายในที่ตอบสนองความต้องการของคุณ ด้วยประสบการณ์และความตั้งใจ เลือกสรร ไอเดีย สตูดิโอได้พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานของเราจะมอบประสบการณ์ที่แสนพิเศษให้กับลูกค้า ด้วยมัณฑนากรและทีมงานที่มีประสบการณ์และความสามารถในการจัดการกับทรัพยากร และบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด